บทบาทของการเดิมพัน “Gclub”

การพยายามเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านมันอาจจะให้เหตุผลในการที่เราได้มองเป็นคำตอบในแต่ละด้านไม่ว่ามันจะมีผลร้ายหรือผลเสียอย่างไรสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะให้เหตุผลด้วยความชัดเจนที่เราจะต้องตอบสนองกับตัวเองว่าการเกิดขึ้นในแต่ละบทบาทของการเดิมพัน  “Gclub 

มันจำเป็นจะต้องมีเหตุผลที่เหมือนจะตอบสนองต่อคำตอบให้ได้อย่างลงตัวเสมอแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นการเกิดขึ้นในแต่ละด้านของบทบาทเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรที่ดีหรือไม่ดีเสียทีเดียวเพียงแต่ทุกอย่างมันกลับกลายเป็นความสำคัญในการที่เราจะต้องรู้ว่าการพัฒนาความเป็นจริงในแต่ละด้านนั้นจะเป็นอย่างไรมันกลายเป็นเป้าหมายปัจจัยที่เราจะต้องตอบสนองให้กับตัวเองได้อย่างลงตัวเพื่อที่จะทำให้ทางออกนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในเงื่อนไขที่เราจะต้องเรียนรู้ในแต่ละสถานการณ์ด้วยความรอบคอบที่ไม่เหมือนกัน