อำนาจการตัดสินใจเป็นของเราในการพนัน “Gclub” เสมอ

อำนาจในการตัดสินใจของการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub ยังคงอยู่ในส่วนของผู้เล่นเสมอไม่ว่าในปัจจัยเหล่านี้จะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงเงื่อนไขประการใดก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายในเรื่องของการตัดสินใจอาจจะอยู่ที่ว่าผู้เล่นมีความยินยอมในการที่พวกเขาจะได้เล่นเกมอย่างที่ต้องการหรือไม่

ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับเกณฑ์การพนัน Gclub แล้วนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการบังคับว่าเราต้องเล่นหรือไม่อย่างไรหรือใครจะมีโอกาสที่จะสามารถเล่นได้แบบไหนในเมื่อทุกอย่างอาจจะมีผลลัพธ์ปัจจัยที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในทุกอย่างที่รวมอยู่ในตัวของผู้เล่นนั้นก็ยังคงเป็นการตัดสินรูปแบบของเกมไปในลักษณะเดียวกันนั่นเองว่ามันควรจะต้องออกมาในรูปแบบใด