ระบบความคิดจะเป็นอย่างไรมันก็อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน

“Gclub” สิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน

ไม่ว่าการเกิดขึ้นต่อระบบความคิดจะเป็นอย่างไรมันก็อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันไม่ว่าทุกด้านที่เราสามารถทำได้ในสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกเราถึงสภาวะแบบใดแต่ในท้ายที่สุดแล้วการที่เราได้เรียนรู้และมองเห็นถึงสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมันอยู่ที่ว่าประสบการณ์ของเรานั้นจะนำพาเราไปสู่การตัดสินใจแบบใดในท้ายที่สุด

เพื่อสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องง่ายแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยแท้จริงในเมื่อทุกอย่างมีโอกาสที่เกิดขึ้นต่อความเป็นไปได้ในหลากหลายแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปการที่เราเข้าใจและเรียนรู้ถึงสิ่งที่ปฏิบัติได้นั้นมันอาจจะมีทั้งสิ่งที่เรามองเห็นในมุมมองที่ต่างกันอย่างมากโดยสิ้นเชิงก็เป็นได้

ในการเลือกต่อสิ่งที่เป็นการปฏิบัติต่างๆอย่างเห็นผลเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นเกมการพนันหรือการเล่นเกม Gclub ที่เกิดขึ้นมันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะต้องเข้าใจและตั้งคำถามให้ได้อย่างตรงจุดว่าสิ่งที่กำลังไปเป็นนั้นอะไรคือหลักของการเชื่อมโยงในการที่เราจะเลือกอย่างหนึ่งและมีผลในอีกอย่างหนึ่งต่อความชัดเจนในการเล่นเกม Gclub ของเรา